Monday, August 29, 2011

Bahasa Terengganu @ Loghat Terengganu

Bahasa atau Loghat Terenganu merupakan sebahagian daripada Bahasa Melayu tetapi ianya mempunyai keunikannya tersendiri kerana ia mempunyai sedikit perbezaan dari segi sebutan dan cara penyampaianya. Secara umumnya pengguna Bahasa Melayu masih boleh berkomunikasi dengan pengguna Loghat Terengganu dengan berkesan, jika diteliti kita boleh mengkelaskan perkataan atau frasa yang digunakan oleh orang terengganu kepada beberapa bahagian iaitu :

1. Pior Terengganu - Perkataan atau frasa yang sememangnya digunakan oleh orang Terengganu atau Kelantan juga.
2. Slang Terengganu - Perkataan yang digunakan oleh semua penutur Bahasa Melayu tetapi bunyinya berubah atau diubah apabila disebut oleh penutur Terengganu.
3. Perkataan yang digandakan - menjadi kata ganda berirama, biasanya kata sifat tetapi ada juga beberapa perkataan kata kerja yang digandakan.
4. Sindiran atau kiasan dan juga simpulan bahasa khas digunakan di Terengganu Sahaja.
5. Pinjaman bahasa asing biasanya Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab yang di Terengganukan.

No comments:

Post a Comment